Showing all 15 results

Amalan Penyeliaan Kaunseling

RM 48.00

Issues in Counselling

RM 25.00

Kaunseling Untuk Siapa?

RM 52.00
Out of stock
Out of stock

Psikologi Kognitif Ad Din Kaunseling Kesihatan Mental

RM 60.00
Psikologi Kognitif Ad Din berteraskan prinsip kesejagatan alam serta kebenaran penerimaan keilmuan kurniaan Allah SWT. Struktur analisis bagi melahirkan konstruk proses kaunseling Psikologi Kognitif Ad Din berasaskan pendekatan kontekstual-konstruktivitis. Sebagai khalifah, seorang insan dituntut sentiasa menjana pertumbuhan swadirinya ke arah mencari kesejahteraan kesederhanaan untuk diri dan masyarakatnya. Psikologi Kognitif Ad Din juga membekalkan sesuatu kerangka ruang rujuk untuk kaunselor berdaya menerap susunan qalb, aqal dan nafs dengan menggunakan pemikiran kognitif serta retrofleksi swadiri ke arah analisis martabat masyarakat sebagai konstruk patologi kaunseling.
Out of stock

Society & Counselling Practices

RM 50.00