Showing 20–38 of 59 results

Kaedah Penyelidikan Kualitatif

RM 88.00

Keluarga dan Keibubapaan

RM 30.00

Keluarga, Kanak-kanak dan Remaja

RM 40.00

Kenegaraan Malaysia

RM 20.00

Keris Melayu Semenanjung: Rupa Bentuk Keris Mengikut Negeri

RM 79.00

Buku ini memaparkan perbincangan mengenai keris yang dihasilkan dan diguna pakai di negeri atau wilayah yang dihuni oleh orang Melayu di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Terdapat sedikit sebanyak perbezaan pada keris Melayu Semenanjung berdasarkan wilayah atau negeri keris tersebut dihasilkan. Hakikatnya perbezaan lebih ketara pada pakaian keris, iaitu hulu dan sarung. Meskipun terdapat sedikit perbezaan pada bilah, namun oleh kerana bilah keris adalah rahsia pemilik dan terlalu peribadi sifatnya serta duduknya pula di dalam sarung keris, maka kupasan dalam buku ini lebih bertumpu kepada perbezaan pakaian keris mengikut negeri. Perlu diingat bahawa tidak menjadi tegahan untuk penduduk sesuatu negeri memiliki atau mengguna pakai keris daripada negeri lain. Namun demikian, untuk tujuan melihat dan memahami variasi keris Melayu Semenanjung maka perbincangan dibuat memfokuskan perbezaan reka bentuk keris berdasarkan negeri.

Konsep Rentan kepada Kemiskinan

RM 50.00

Kuasai Daya Ingatan Anda

RM 22.00

Legasi Kesultanan Kedah

RM 98.00

Menghasilkan Pekerja Cemerlang

RM 48.00