Aplikasi Kamus Ekabahasa Arab – Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Siri 3

RM 30.00

Compare
SKU: 978-967-344-765-7 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Buku ini mengulas tatacara penyusunan (leksikografi) dan penghuraian makna (leksikologi) dalam kamus bahasa Arab yang dapat dijadikan panduan bagi pelajar dan pengajar bahasa Arab yang terdiri daripada penutur bahasa Melayu, khususnya di peringkat sekolah menengah dan juga pengajian tinggi. Penulis menerangkan aspek berkaitan jenis kamus Arab, faedah menggunakan kamus ekabahasa (Arab-Arab) dan cara pencarian makna yang disertakan dengan contoh daripada dua kamus Arab kontemporari yang popular iaitu al-Mu‘jam al-Wasit dan al-Mu‘jam al-‘Arabiy al-Asasiy

Additional information

Muka surat

Penulis

Tahun