Kemahiran Mengarang Bahasa Arab: Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab Edisi Kedua

RM 42.00

Compare

Description

Buku ini merupakan terbitan edisi kedua
yang telah ditambah baik dan dikemas kini
mengikut keperluan pelajar dan pengajar
bahasa Arab dalam pembelajaran
kemahiran mengarang. Ia disusun dengan
harapan dapat menjadi rujukan dan
panduan kepada guru dan pelajar untuk
menggunakan teknik dan pendekatan
yang bersesuaian dalam pembelajaran
kemahiran menulis. Semoga buku
ini dapat memberi sumbangan yang
bermakna dalam meningkatkan lagi
pengetahuan tentang selok-belok menulis
dan mengarang dalam bahasa Arab dan
seterusnya membantu bidang pengajaran
dan pembelajaran Bahasa Arab serta
memperkayakan khazanah ilmu bahasa
ini.

Additional information

Weight 0.272 kg
ISBN

978-967-344-983-5

Muka surat

Penulis

, ,

Tahun