Kos Saraan Anak Sejak Lahir hingga 6 Tahun Isi Rumah B40 dan M40

RM 58.00

Compare

Description

Buku Kos Saraan Anak Sejak Lahir Hingga 6 Tahun
Isi Rumah B40 dan M40 boleh dimanfaatkan
oleh pelbagai pihak antaranya pembuat polisi,
pelaksana program, pengamal undang-undang,
isi rumah dan pengkaji dalam bidang ekonomi
keluarga dan ekonomi pengguna pada masa
akan datang. Dapatan kajian ini dapat memberi
maklumat kepada pembuat polisi yang berkaitan
dengan kos saran anak di Malaysia.
Buku ini juga dapat membantu pihak
Kementerian dalam menilai semula kesesuaian
dan kecukupan jumlah bantuan (barangan
dan tunai), nafkah, dan seumpamanya yang
diperlukan oleh isi rumah yang menyara anak
sejak lahir hingga 6 tahun.

Additional information

Weight 0.421 kg
ISBN

978-967-2395-05-8

Muka surat

Penulis

, , ,

Tahun