Sale!

Pengenalan Gagasan Sastera Islami Dunia Arab dan Alam Melayu

RM 35.70

Compare

Description

Buku ini secara umumnya memperihalkan tentang pengenalan konsep atau gagasan sastera lslami didunia Arab dan juga alam Melayu yang tidak kurang pentingnya bagi penggiat dan llmuwan dalam bidang kesusasteraan untuk me¬nekuninya secara mendalam dan tuntas. Umum mengetahui dengan kebanjiran konsep, fahaman dan idealisme kesu¬sasteraan yang berpaksikan Barat sejak dahulu lagi, ia sedikit sebanyak memperlihatkan penguasaan idealisme tersebut dalam kerangka penulisan dan pengkaryaan dalam kebanyakan karya kesusasteraan di peringkat global. Hasilnya, kebanyakan karya yang didapati di pasaran dilumati dengan fahaman dan idealisme yang bercanggah dengan Islam seperti konsep realisme yang berpaksikan kepada nafsu dan juga fahaman sosiallsme yang berbeza· dengan keadilan social dalam Islam. Oleh yang demikian, bagi mengimbangi idealism yang datang daripada Barat, maka konsep dan gagasan sastera lslami ditampilkan bagi menyediakan alternatif dan panduan kepada penulis muslim terutamanya untuk menghasilkan output kepengarangan yang berjiwa Islam dan berintikan iman.

Additional information

Weight 0.224 kg
ISBN

978-967-344-954-5

Muka surat

Penulis

Tahun